Vés al contingut (premeu Retorn)

El Màster en Enginyeria Nuclear permet adquirir un coneixement profund dels fonaments teòrics i pràctics de l'enginyeria nuclear i de la tecnologia associada a la producció d'energia mitjançant la fissió nuclear en cadena.
El Màster es beneficia de la col·laboració existent amb ENDESA i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). A més, en el Máster participen altres institucions dedicades a la recerca com el CIEMAT i empreses espanyoles com ENUSA, TECNATOM, ENSA, Initec-Westinghouse i ENRESA, entre d´altres, tant en l’àmbit acadèmic com en l’acollida de l´estudiantat en pràctiques.

El máster està dirigit a persones amb estudis universitaris de carácter científico-tècnic en els àmbits següents:

* Enginyeria: Tecnologies Industrials, de Materials, de l'Energia, Química, Mecànica i Electricitat
* Altres Enginyeries i Enginyeries Tècniques
* Llicenciatures: Ciències Físiques, Ciències Químiques


Organització dels estudis

Aquest màster és una combinació d’activitats teòriques i pràctiques (classes expositives,estudi autònom, resolució d’exercicis, ús de codis de càlcul i pràctiques en laboratori) amb visites guiades a diverses instal•lacions
nuclears.
Una part important de l’aprenentatge consistirà en la solució de problemes de síntesis o projectes transversals, per mitjà d’activitats de PBL: hi haurà una assignatura per quadrimestre dedicada a un projecte, cas o problema, de caràcter transversal, amb participació coordinada dels professors de les diferents matèries.
En l’últim quadrimestre es realitzarà una estada pràctica obligatòria en alguna empresa del sector o en algun centre de recerca i desenvolupament. Durant aquest quadrimestre, l’estudiantat també desenvoluparà el Projecte de Fi de Màster, preferentment en connexió amb la seva estada pràctica.

Oberta la 1a Convocatòria d'Ajuts del 2017 de la Càtedra Argos.(obriu en una finestra nova) En el marc del Conveni entre el CSN i la UPC, per la Càtedra de Seguretat Nuclear ARGOS a l'ETSEIB. Ja pots fer la teva sol·licitud(obriu en una finestra nova).


beca fundación la Pedrera
Seleccionat per al curs 2016-2017 per les Beques per a Màsters d'Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera: 1 beca de 7.500€