Informació acadèmica

Portal d'assignatures i horaris

Atès que hi participarà personal extern, els horaris de les assignatures variaran de setmana a setmana. El màster s'impartirà de dilluns a divendres en horari de matins i de tardes.

En el Portal d'asssignatures i horaris trobareu la fitxa acadèmica, horaris, idioma d'impartició i exàmens de cada assignatura.

 

Reconeixements i Complements de formació

Reconeixements

S'estableix un màxim de 30 crèdits a reconèixer per aquells estudiants que puguin aportar experiència formativa en tecnologia o Enginyeria nuclear vinculada a títols oficials, específicament aquells estudiants procedents de la Enginyeria industrial que hagin especialitzat el seu currículum en Enginyeria nuclear. En aquest màxim de 30 crèdits es contempla així mateix la possibilitat de reconèixer crèdits vinculats a l'experiència professional dels candidats. Consulteu el tràmit de reconeixement de crèdits a l'ETSEIB.

Complements de formació

Tal com s'indica en el perfil d'ingrés, la Comissió Acadèmica del Màster valorarà, en funció de la titulació d'accés, la necessitat d'incloure crèdits formatius previs amb l'objectiu d'anivellar les capacitats, coneixements i aptituds dels candidats fins a un màxim de 30 crèdits en les matèries d'anivellament.

Quadre de reconeixements i complements de formació


Pràctiques acadèmiques

Durant el Màster podeu cursar pràctiques acadèmiques externs, curricular o no curriculars, remunerades o no.

  • Per consultar les ofertes extistents (estudiants) o fer una nova oferta (empreses, departaments, etc) accediu a la Borsa de Pàctiques Externes de l'ETSEIB

  • Consulteu els tràmits a seguir en aquest enllaç.

 Treball Fi de Màster

 

 

Inserció laboral

Les ofertes de feina per titulats i titulades de la UPC es gestionen a través de http://alumni.upc.edu.